Vilket ställe!! Häng med oss i vår kortfilm till Tallbergsbroarna..

Foto: Anne Kaartinen & Sune Grabbe

Första bron

Den äldsta bron från 1891
Första bron byggdes 1891, av typen stålfackverk, med hängande parabelfackverk. Den består av fyra sektioner som alla är olika långa. Totala spännvidden är 164 meter. Höjden är 37 meter. Stålkonstruktionen byggdes av Bergsunds Mekaniska Verkstad i Stockholm. Stöden för bron består av huggen natursten. 1938 byggdes den om till landsvägsbro.

Andra bron

Bron från 1919
På grund av att trafiken ökade ställdes högre krav på broarnas bärighet. Därför byggdes den andra bron av armerad betong. Den påbörjades 1916 och stod klar 1919. Den består av fyra stycken valv och ett bågspann. Bågspannet mäter 90 meter och hade vid den tiden världens längsta spann för järnvägsbroar av betong. Total längd är 229 meter. Till bron användes 20 000 ton sand och makadam. Omfattande stabilisering av marken behövdes för att bära brons vikt. Bron förklarades som byggnadsminne 1997.

Tredje bron

Den nyaste av Tallbergsbroarna från 1994
Mellan åren 1993 och 1994 byggdes den tredje bron av Banverket. Den gamla bron uppvisade allvarliga skador och hade begränsad bärighet. Den nya är byggd av betong och stål. Längden är med sina 338 meter den längsta bron på Stambanan genom övre Norrland.

Källa: Wikipedia

Mer bilder från broarna finns här i bildspelet under..